Các nhóm tiểu dự án - Cac nhom tieu du an
Phân loại tiểu dự án và hạn mức tài trợ
Phân loại tiểu dự án và hạn mức tài trợ

NhómMục tiêuTh.gian dự kiến th.hiệnLoại chi phí được tài trợĐối tượng
được tài trợ
Hạn mức tài trợ/1 đề xuất dự ánGiải ngân
Nhóm 1Đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết các thách thức phát triển Quốc gia (*)24 tháng(1) Chi phí lao động tăng thêm;
(2) Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba (ít hơn 20% của tổng chi phí dự án);
(3) Chi phí cho vật liệu tiêu hao và mua sắm các thiết bị nghiên cứu loại nhỏ;
(4) Chi phí hợp lý khác
Các viện nghiên cứu phát triển của Việt Nam (vai gồm cả viện nghiêncứu tư nhân và của Nhà nước và các cơ sở giáo dục trình độ cao có khảnăng nghiên cứu và phát triển công nghệ và/hoặc các công ty tư nhân cósáng kiến đổi mới công nghệ tại Việt Nam)Cấp phát: Đến 700.000 USD và 100% tổng vốn đầu tư được duyệt (chỉ bao gồm các chi phí giá trị gia tăng) – 24 thángQuy trình lựa chọn, xét duyệt và tiến độ giải ngân sẽ được quy định trong Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án
Nhóm 2Tiếp nhận và nâng cấp các công nghệ hện có phù hợp với Việt Nam (**)18 thángNhư trênNhư trênCấp phát: Đến 300.000 USD và tối đa 75% tổng vốn đầu tư được duyệt trong 18 tháng
Nhóm 3Đổi mới công nghệ cấp cơ sở (***)12 thángNhư trênCá nhân, nhóm cá nhân hoặc tổ chức. Ưu tiên nhóm nghiên cứu nhỏ cókinh nghiệm tạo ra các sáng kiến kỹ thuật hoặc công nghệ đổi mới cấp cơsởCấp phát: Đến 30.000 USD và 75% tổng vốn đầu tư được duyệt trong 12 tháng
Nhóm 4Nâng cấp và thương mại hóa sản phẩm công nghệ đổi mới (****):
+ Phát triển công nghệ mới
+ Tiếp nhận và nâng cấp quy mô, thương mại hóa
24 thángNhư trênDoanh nghiệp Việt Nam có khả năng nghiên cứu và ứng dụng, phát triểncác công nghệ đổi mới trong nước. Tất cả các doanh nghiệp đề xuất có sựhợp tác với các viện nghiên cứu khoa học và phát triển trong và ngoàinước để thực hiện nâng cấp và thương mại hóa công nghệ đổi mới.Cấp phát: Đối với tiểu dự án loại (1): Đến 250.000 USD và tối đa 30%tổng vốn đầu tư Dự án phê duyệt;Đối với tiểu dự án loại (2): Đến125.000 USD và tối đa 30% tổng vốn đầu tư Dự án được phê duyệt; Và Chovay: Cho vay vốn đến 500.000 USD và tối đa 50% tổng vốn đầu tư Dự ánđược phê duyệtQuy trình lựa chọn, xét duyệt và tiến độ giải ngân vốn cấp phát sẽđược quy định trong Sổ tay tài trợ.Quy trình lựa chọn, xét duyệt và tiếnđộ giải ngân vốn vay do Vietcombank và Vietinbank quy định tại Sổ taytín dụng.

(*) Nhóm này dự kiến tài trợ cho khoảng 10 tiểu dự án
(**) Nhóm này dự kiến tài trợ cho 40 tiểu dự án

Các Tiểu Dự án sẽ được lựa chọn thông qua Quy trình lựa chọn xét duyệt rõ ràng, minh bạch do Ban Quản lý Dự án, Quỹ Phát triển Khoa học & Công Nghệ Quốc gia và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) thực hiện.

  • LIÊN HỆ HỖ TRỢ
  • Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp"
  • Địa chỉ: Phòng 501 Nhà G, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Số 6B Hoàng Diệu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
  • Điện thoại: 04.37349755 - Fax: 04.37349755 - Email: viip.project@gmail.com
Số người đang truy cập: 39
Tổng số người đã truy cập: 1,589,978
Tổng số tin bài đã nhập: 523

kien thuc cham soc me va beThiet bi be boiMay dong phucĐại lý xe ô tô fordCa phe rang xayChung cu kosmo tay hoCondotel furama da nang