VAN BAN PHAP QUY - VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhNội dung tóm tắt
111/2006/NĐ-CP
29/9/2006

Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11  ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội và hướng dẫn thi hành việc lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26  tháng 11 năm 2003 của Quốc hội.

85/2009/NĐ-CP
15/10/2009

Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12, ...

Số/Ký hiệuNgày ban hànhNội dung tóm tắt
12/2009/NÐ-CP
10/2/2009

Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

03/2009/TT-BXD
26/3/2009

Xác định chủ đầu tư đối với sự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước quy định tại điểm b,c Khoản 1 điều 3 Nghị định 12/CP

49/TT-BNNPTNT
4/8/2009

Thông tư này hướng dẫn về thu hút, vận động, quản lý và sử dụng các nguồn hỗ trợ của nước ngoài bao gồm nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA) và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (gọi tắt là PCPNN) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và sử dụng.

44/2009/TT-BNNPTNT
21/7/2009

Thông tư này nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài, gồm nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) đầu tư thông qua các chương trình, dự án, khoản tài trợ phi dự án cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Văn phòng Đối tác Hỗ trợ ngành, Quỹ uỷ thác ngành và các Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

1481/TTg-KTN
26/8/2009

Xét đề nghị của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn về việc phê duyệt khung chính sách đền bù và tái định cư dự án " cạnh tranh chăn nuôi và an toàn thực phẩm" vay vốn ngân hàng thế giới

957/QÐ-BXD
29/9/2009

Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo quyết định này để các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan tham khao và sử dụng vào việc xác định chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình

119/2009/QÐ-TTg
1/10/2009

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam (gọi tắt là Quy chế chuyên gia nước ngoài).

93/2009/NÐ-CP
22/10/2009

Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

219/2009/TT-BTC
19/11/2009

Thông tư này áp dụng cho các dự án/chương trình ODA vay nợ (chi tiêu từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng trong nước) và các dự án ODA viện trợ không hoàn lại (chi tiêu từ nguồn vốn đối ứng trong nước). 

4430/LÐTBXH-LÐTL
19/11/2009

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 8288/BTC-ĐT ngày 11/6/2009 và số 12513/BTC-ĐT ngày 04/9/2009 của Bộ Tài chính hỏi về vấn đề tiền lương đối với Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

07/2010/TT-BKH
30/3/2010

  Đối tượng tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) là các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 4 Điều 1 của Quy chế và các đơn vị, tổ chức thuộc, trực thuộc và cấp dưới của các cơ quan, tổ chức đó. 

48/2010/NÐ-CP
7/5/2010

Nghị định này quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng (sau đây viết tắt là hợp đồng xây dựng) thuộc các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên

04/2010/TT-BXD
26/5/2010

Thông tư này hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: tổng mức đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là tổng mức đầu tư), dự toán xây dựng công trình định mức xây dựng và giá xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là vốn ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước.

87/2010/TT-BTC
15/6/2010

Thông tư này quy định việc quản lý và xử lý tài sản thuộc các chương trình, đề án, dự án (sau đây gọi chung là dự án) sử dụng vốn nhà nước, bao gồm cả các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc.

73/2010/QÐ-TTg
16/11/2010

-Lập ,thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ,dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tổng hợp có sử dụng 30% tổng mức vốn nhà nước

Số/Ký hiệuNgày ban hànhNội dung tóm tắt
VIIP/Form 3.1.1a
1/1/2015
Form 3.1.1a - Mẫu phiếu khai nhận hồ sơ
VIIP/Form 3.1.4b
1/1/2015
Form 3.1.4b - Mẫu dự toán kinh phí tiểu dự án C4
VIIP/Form 3.1.4a
1/1/2015
Form 3.1.4a - Mẫu dự toán kinh phí tiểu dự án C1, C2, C3
VIIP/Form 3.1.4
1/1/2015
Form 3.1.4 - Mẫu kế hoạch ngân sách
VIIP/CV-Form 2014
1/1/2015
Mẫu CV Form 2014
HD/Form 3.1.1
1/1/2015
Hướng dẫn viết thuyết minh Form 3.1.1
Form 5.2.1VN
1/1/2015
Form 5.2.1VN - Mẫu kế hoạch đấu thầu tiếng Việt
VIIP/Form-3.2.2
1/1/2015
Form 3.2.2 - Mẫu giấy đề nghị cho vay vốn, ngân hàng Vietcombank
VIIP/Form-3.2.1
1/1/2015
Form 3.2.1 - Mẫu giấy đề nghị cho vay vốn, ngân hàng Vietinbank
VIIP/Form-3.1.3
1/1/2015
Form 3.1.3 - Mẫu kế hoạch hoạt động
VIIP/Form-3.1.1VN
1/1/2015
Form 3.1.1VN - Mẫu thuyết minh tiểu dự án
VIIP/Form-3.1.1g
1/1/2015
Form 3.1.1g - Mẫu lý lịch khoa học
VIIP/Form-3.1.1f
1/1/2015
Form 3.1.1f - Mẫu giấy xác nhận phân phối thực hiện tiểu dự án
VIIP/Form-3.1.1b
1/1/2015
Form 3.1.1b - Mẫu đơn đăng ký tiểu dự án
VIIP/Form-6.5
1/1/2015
Form 6.5 - Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường
  • LIÊN HỆ HỖ TRỢ
  • Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp"
  • Địa chỉ: Phòng 501 Nhà G, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Số 6B Hoàng Diệu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
  • Điện thoại: 04.37349755 - Fax: 04.37349755 - Email: viip.project@gmail.com
Số người đang truy cập: 503
Tổng số người đã truy cập: 1,754,834
Tổng số tin bài đã nhập: 523

kien thuc cham soc me va beThiet bi be boiMay dong phucĐại lý xe ô tô fordCa phe rang xayChung cu kosmo tay hoCondotel furama da nang