Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 85/2009/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/10/2009
Ngày hiệu lực: 1/1/2009