Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 111/2006/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/9/2006
Ngày hiệu lực: 14/10/2006