Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 73/2010/QÐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 16/11/2010
Ngày hiệu lực: 14/12/2010