Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 87/2010/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 15/6/2010
Ngày hiệu lực: 1/8/2010