Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 04/2010/TT-BXD
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Người ký: Thư trưởng Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 26/5/2010
Ngày hiệu lực: 3/6/2015