Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 48/2010/NÐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 7/5/2010
Ngày hiệu lực: 1/7/2010