Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 07/2010/TT-BKH
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Người ký: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 30/3/2010
Ngày hiệu lực: 1/4/2010