Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 4430/LÐTBXH-LÐTL
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Người ký: Thứ trưởng Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 19/11/2009
Ngày hiệu lực: 1/12/2009