Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 219/2009/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Người ký: Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 19/11/2009
Ngày hiệu lực: 20/12/2009