Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 93/2009/NÐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/10/2009
Ngày hiệu lực: 1/1/2010