Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 119/2009/QÐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 1/10/2009
Ngày hiệu lực: 20/11/2009