Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 957/QÐ-BXD
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Người ký: Thư trưởng Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 29/9/2009
Ngày hiệu lực: 29/9/2009