Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 1481/TTg-KTN
Loại văn bản: Văn bản mẫu
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: P.TTg Hoang Trung Hai
Ngày ban hành: 26/8/2009
Ngày hiệu lực: 3/6/2015