Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 49/TT-BNNPTNT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Người ký: Bộ trưởng Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 4/8/2009
Ngày hiệu lực: 1/10/2009