Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 03/2009/TT-BXD
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 26/3/2009
Ngày hiệu lực: 11/5/2009