Tiểu sử Nguyễn Phú Trọng

Tiểu sử Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng hiện đang là lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông đã có rất nhiều đóng góp to lớn trong việc xây dựng, phát triển đất nước, cũng như làm trong sạch bộ máy chính quyền, loại bỏ tiêu cực, tham nhũng.

Tóm tắt tiểu sử Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại thôn Lại Đà, xã Hội Phụ, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội), trong một gia đình bần nông, nghèo khó. Ông là con út trong số bốn anh chị em do cha mẹ sinh ra.

Tiểu sử Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được biết đến với vai trò là một chính khách, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Bí thư Quân ủy Trung ương. Ngoài ra ông còn giữ một số chức vụ khác bao gồm Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026 và là một trong những Đại biểu thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Sự nghiệp chính trị của đồng chí Nguyễn Phú Trọng

1. Giai đoạn đi học nâng cao tri thức

Từ năm 1957 đến năm 1963, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được học tại trường cấp hai và cấp ba Nguyễn Gia Thiều tại huyện Gia Lâm (nay thuộc quận Long Biên, Hà Nội).

Năm 1963, ông theo học Khoa Văn tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và tốt nghiệp bằng Cử nhân Ngữ văn.

Tháng 8 năm 1973, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được cử đi học lớp nghiên cứu sinh về kinh tế chính trị tại Trường Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Khóa học sau đó đã kết thúc vào tháng 4 năm 1976.

Tiểu sử Nguyễn Phú Trọng

Từ tháng 9 năm 1981 đến tháng 8 năm 1983, đồng chí tiếp tục được cử sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ ở bộ môn Khoa học Lịch sử tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô.

Năm 1992, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được nhà nước phong hàm phó giáo sư và vào năm 2002 ông được phong hàm lên Giáo sư chuyên ngành Xây dựng Đảng.

2. Giai đoạn tham gia hoạt động chính trị

Vào ngày 19 tháng 12 năm 1967, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã chính thức trở thành đảng viên của Đảng Lao Động Việt Nam.

Từ tháng 8 năm 1983 đến tháng 2 năm 1989: Đồng chí được cử làm Phó ban Xây dựng Đảng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản; Phó Bí thư Đảng ủy rồi Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tạp chí Cộng sản.

Từ tháng 3 năm 1989 đến tháng 4 năm 1990: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng trở thành Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Từ tháng 5 năm 1990 đến tháng 7 năm 1991: Đồng chí là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Từ tháng 8 năm 1991 đến tháng 8 năm 1996: Đồng chí trở thành Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Từ tháng 01 năm 1994 – đến nay: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII.

Tiểu sử Nguyễn Phú Trọng

Từ tháng 8 năm 1996 đến tháng 02 năm 1998: Đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng Ban cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Từ tháng 12 năm 1997 – đến nay: Đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X, XI, XII.

Từ tháng 2 năm 1998 đến tháng 1 năm 2000: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng phụ trách công tác tư tưởng-văn hoá và khoa giáo của Đảng.

Từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 4 năm 2001: Đồng chí tham gia Thường trực Bộ Chính trị.

Từ tháng 3 năm 1998 đến tháng 8 năm 2006: Đồng chí là phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng.

Từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 6 năm 2006: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội các khoá XII, XIII, XIV.

Từ tháng 5 năm 2002 đến nay: Đồng chí là Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV.

Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 7 năm 2011: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII; Bí thư Đảng đoàn Quốc hội; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Tiểu sử Nguyễn Phú Trọng

Từ tháng 1 năm 2011 – đến nay: Đồng chí giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Bí thư Quân ủy Trung ương.

Từ tháng 2 năm 2013 đến nay: Đồng chí là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Từ tháng 8 năm 2016 đến nay: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tham gia vào Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Từ tháng 10 năm 2018: Tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV đã bầu đồng chí giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 5 tháng 4 năm 2021, Quốc hội đã miễn nhiệm chức Chủ tịch nước đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng dù khóa XIV chưa hết nhiệm kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau đó đã được bầu làm Chủ tịch nước để kế nhiệm ông.

 

Viết một bình luận