Tiểu sử Võ Văn Thưởng

Tiểu sử Võ Văn Thưởng – Tân Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đồng chí Võ Văn Thưởng mới đây đã được đề cử vào vị trí Tân chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay cho đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. Sau đây là tiểu sử chi tiết của đồng chí.

Tiểu sử đồng chí Võ Văn Thưởng

Đồng chí Võ Văn Thưởng sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970 tại Hải Dương, nguyên quán ở An Phước, Mang Thít, Vĩnh Long. Ông được biết đến với vai trò là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 2 tháng 3 năm 2023, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng.

Tiểu sử Võ Văn Thưởng

Đồng chí Võ Văn Thưởng còn là nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khóa XII; Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi; Bí thư thường trực, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay đồng chí Võ Văn Thưởng cũng là người trẻ nhất trong Bộ Chính trị, trẻ tuổi nhất giữ chức Chủ tịch nước khi mới 52 tuổi.

Quá trình công tác của đồng chí Võ Văn Thưởng

Năm 1988, đồng chí Võ Văn Thưởng trúng tuyển đại học, theo học chuyên ngành Triết học Marx-Lenin tại Khoa Triết học, Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1992, ông tốt nghiệp Cử nhân Triết học Marx-Lenin. Sau đó, ông theo học cao học chuyên ngành Triết học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhận bằng Thạc sĩ Triết học năm 1999 với luận văn về đạo đức trong sinh viên, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 2017, ông được Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ghi danh vào danh sách 10 gương mặt cựu sinh viên tiêu biểu của nhà trường.

Ngày 18 tháng 11 năm 1993, đồng chí Võ Văn Thưởng được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành đảng viên chính thức vào ngày 18 tháng 11 năm 1994.

Từ năm 1993 đến năm 2004, đồng chí Võ Văn Thưởng công tác tại Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt trải qua các chức vụ: Cán bộ Thành Đoàn; Phó Trưởng Ban rồi Trưởng Ban; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư rồi Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 10 năm 2006, đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy 12.

Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tiểu sử Võ Văn Thưởng

Tháng 10 năm 2006, đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Đại biểu Quốc hội Khóa XII.

Từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 4 năm 2014, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 01 năm 2016, đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 01 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, ông được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư.

Từ tháng 02 năm 2016 đến tháng 01 năm 2021, đồng chí Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền; phụ trách công tác tuyên truyền về biển, đảo; Ngoài ra ông còn là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; phụ trách Hội đồng Khoa học các Ban Đảng Trung ương và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

Từ tháng 01 năm 2021 đến 3 năm 2023, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị; được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư; phụ trách công tác nội chính, tài chính, kinh tế, đối ngoại của Đảng, công tác đối ngoại nhân dân; Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Tại kỳ họp bất thường của Trung ương Đảng vào ngày 1 tháng 3 năm 2023, đồng chí Võ Văn Thưởng được giới thiệu làm Chủ tịch nước kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc sau khi ông Phúc từ chức để chịu trách nhiệm chính trị. Vào lúc 10h ngày 2 tháng 3 năm 2023, sau khi Quốc hội đã bầu xong, đồng chí Võ Văn Thưởng tuyên thệ chính thức nhậm chức Chủ tịch nước.

Tiểu sử Võ Văn Thưởng

Viết một bình luận